ธงปักอาหาร

ธงปักอาหาร

ต้องการ ไม้จิ้มขนาด (กรุณาเลือกข้อมูลด้านล่าง)
ใบธงแบบ (กรุณาเลือกข้อมูลด้านล่าง)
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ใบธงปักอาหารสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 4 x 2.5 cm. 3 x 2 cm.

สี่เหลี่ยมจตุรัส
ธงปักอาหารสี่เหลี่ยม

 1.5 x 1.5 cm. 2 x 2 cm.
 3 x 3 cm.

สามเหลี่ยม
ใบธงปักอาหารสามเหลี่ยม

 3 x 2.5 cm. 4 x 2.6 cm.

กำหนดรูปแบบเอง
ใบธงปักอาหารทุกแบบ

จำนวน
 1000 ชิ้น(ขั้นต่ำ)
 3000ชิ้น
 5000ชิ้น
 10000ชิ้น
พิมพ์ Digital จำนวนสี ไม่มีผลกับราคาออกแบบได้เต็มที่
 10000 ชิ้นขึ้นไป ต้องระบุจำนวนสีไม่รวมสีขาว  1 สี 2 สี 3 สี 4 สี
ต้องการให้ส่งแบบ
 ส่ง / EMS / ไปรษณีย์ * 2-5 วัน
 ส่งโดยบริษัทขนส่ง / ส่งทั่วไทย * 1-2 วัน
 นัดรับสินค้าเอง บางบัวทอง นนทบุรี
ข้อมูลผู้ขอราคา
ชื่อของคุณ (จำเป็นต้องกรอกรายละเอียด)
อีเมล์ของคุณ (จำเป็นต้องกรอกรายละเอียด)
เบอร์ติดต่อกลับ(จำเป็นต้องกรอกรายละเอียด)
เพิ่มเติม
เพื่อความสะดวกกรุณาแนบโลโก้หรือ
ภาพสินค้าเพื่อรับราคาที่ถูกต้อง

ธงปักอาหาร ธงปักอาหาร ธงปักอาหาร ธงปักอาหาร ธงปักอาหาร ธงปักอาหาร ธงปักอาหาร ธงปักอาหาร ธงปักอาหาร ธงปักอาหาร ธงปักอาหาร ธงปักอาหาร ธงติดไม้จิ้ม ธงราว ธงสเต็ก

ตัวอย่างการขึ้นงาน ธงปักอาหาร ขนาดต่างๆ

Posted in สินค้า Products.